Futurum Fastigheter i Örebro AB

Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro

Fakturaadress: Box 33 500, 701 35 Örebro

Telefon: 019-767 91 00

Organisationsnummer: 55 67 36 - 6215

E-post: info@futurumfastigheter.se

Journummer
Vid akuta fel och störningar efter kontorstid och under helger

ring 019-767 92 00.

Jou

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215