Trovärdigt och miljösäkert byggande med Miljöbyggnad och Sunda Hus

”Miljöer värdiga våra barn” är en vision som ställer krav på att Futurum bygger miljömässigt riktigt och använder byggmaterial som inte innehåller farliga ämnen.

– Därför utgår vi från indikatorerna i Miljöbyggnad Silver och använder byggmaterial i de högsta nivåerna i Sunda Hus databas, säger Jörgen Hallin, projektledare för bland annat nybyggnationen på Norrbyskolan.

Swedish Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Som medlem har Futurum tillgång till Miljöbyggnad, det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld. Jörgen Hallin är med i en arbetsgrupp som håller på att ta fram Miljöbyggnad 3.0, en uppdatering av version 2.2 som används idag.

– På Futurum har vi arbetat med Miljöbyggnad i två år. Systemet består av 15 indikatorer, och vi kvalitetssäkrar våra projekt gentemot dem. Certifieringen sköts av en tredje part, en person från SGBC, som vi aldrig vet vem det är. Det ökar trovärdigheten, säger Jörgen. Processen från byggnation till certifiering pågår under flera år. Efter byggnationen sker en slutbesiktning av byggnaden. Är allt okay leder det till en preliminär certifiering enligt Miljöbyggnad.

– Men det slutliga godkännande sker först två år senare. Då verifieras alla indikatorer för att SGBC ska se att vi har byggt som vi har sagt. Kan allt verifieras får byggnaden den slutliga certifieringen enligt Miljöbyggnad Silver, som är den nivå vi har valt, förklarar Jörgen. Parallellt med Miljöbyggnad använder Futurum också Sunda Hus, en organisation som arbetar med att fasa ut hälso- och miljöfarliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

– Sunds Hus har en databas som innehåller produkter som används i ett byggprojekt. Produkterna är specificerade och klassificerade i fem nivåer – A, B, C+, C– och D, där D är de sämsta produkterna ur miljö- och hälsosynpunkt. Vi använder A och B, och i undantagsfall C+. Är vi det minsta tveksamma kring någon produkt kontaktar vi Sunda Hus kemister för rådgivning, säger Jörgen.

– I våra byggprojekt vet alla inblandade vilka produkter som gäller. Produkter som är klassade Som A och B är godkända av SGBC. Det finns alltså en direkt koppling mellan SGBC och Sunda Hus, vilket ger ökad trovärdighet. Miljöbyggnad och Sunda Hus kompletterar alltså varandra?

– Precis. Miljöbyggnad tar fasta på det fysiska huset och hur vi bygger, medan Sunda Hus signalerar att vi bygger med schyssta material. Det finns konkurrerande metoder för att kvalitetssäkra byggnader, men vi har valt de här två för vi anser att de är de bästa och passar vår verksamhet bäst.

 

Sweden Green Building Council Logo

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215

Hitta oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Linked inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster