Futurum samarbetar med Skatteverket
-Rena byggen

Samarbetet gäller i första hand kontroll av svenska juridiska och fysiska personers beskattning vid upphandling och /eller avtalsuppföljning.

Syftet är att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för Futurum att anlita seriösa företag och därmed minska riksen för osund konkurrens. Skatteverket ger information och service till Futurum för att endast anlita företag som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter.

Skatteverket lämnar ut offentliga uppgifter om begärd juridisk eller fysisk person bland annat i  form av:
momsregistrering och registrering som arbetsgivare
F-skatt, FA-skatt eller A-skatt
redovisade arbetsgivaravgifter för arbetsgivare
eventuella skulder hos Kronofogden för svenska skatter och avgifter. Om skuld finns lämnas uppgift om skuldbelopp m m via samarbete med Kronofogden
.

Ett projekt för sund konkurrens och för att motverka ekonomisk brottslighet.Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215

Hitta oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Linked inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster