2014-04-03

"Bra lokaler ger glada pedagoger. Deras glädje smittar av sig."

Zandra Ahkolia, Förskolechef Lillåns förskolor

Av de fyra förskolor jag ansvarar för är några i bättre skick och några i sämre. Klockarängen, till exempel är nyare och där handlar det mer om finlir. Den gamla delen av Lillåns förskola, som har 43 år på nacken, är däremot i betydligt sämre skick och har krävt mer omfattande åtgärder för att vara en bra miljö för barn och personal. 2013 byttes alla fönster, vilket resulterade i bättre värme och ventilation, bättre luft överhuvudtaget.
Den yttre miljön har också blivit bättre och tryggare med ny punktbelysning och strålkastare. Jag har god kontakt med Futurum, som jag tycker är tillmötesgående, serviceinriktade och bra på att följa upp jobben. Vi har en bra dialog, där vi diskuterar möjligheter mer än problem, och där jag får rätt information och snabb respons.
Den fysiska miljön på en förskola är mycket viktigare än vad många kanske tror. Med bättre lokaler och arbetsförhållanden blir pedagogerna nöjda och glada. Det smittar givetvis av sig på barnen, det blir en framgångsspiral som leder till en bättre verksamhet."

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215