2014-04-03

"Futurum har jobbat helt rätt med inomhusklimatproblemen"

Kjell Andersson, fd överläkare vid Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ Örebro. Specialist på inomhusklimat

"Det är lätt att börja i fel ände när det blir problem med inomhusklimatet. Det vill säga, man börjar med tekniska mätningar innan man vet vilka besvär människor har. Det är lätt hänt att det blir så när folk är oroliga och snabbt vill bli av med problemen.
Men mätningar är ofta svåra att tolka och det är inte säkert att man blir mycket klokare om man inte vet hur människor upplever miljön i vardagen.
I snart 30 år har vi jobbat enligt Örebro-modellen, som börjar i rätt ände - med människan.
Futurum har haft problem med fukt och mögel på flera av sina förskolor, och man har gjort som man ska. Agerat snabbt när problemen har uppstått. Först frågat personal och föräldrar hur de upplever innemiljön. Först därefter har tekniska mätningar genomförst, följt av en analys av sambandet mellan svaren från de tillfrågade och resultatet från mätningarna. Det har i sin tur lett fram till åtgärder på de olika förskolorna.
Att jobba strukturerat och i rätt ordning är A och O. Först människan, sedan tekniken."

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215