2014-04-03

"Vi märker en klar förbättring av brandskyddet"

Thomas Petersson, brandinspektör, Nerikes Brandkår

"För ett och ett halv år sedan träffades Futurum och ledningen för Nerikes Brandkår och diskuterade brandskydd och systematisk brandskyddsarbete (SBA). Det ledde till att Futurum anställde Ulf Björk för att utveckla SBA och brandskyddet i stort. Nu har man dessutom anställt ytterligare en medarbetare som enbart sysslar med brandskyddsfrågor.
Futurum visar att man tar brandskyddet i sina fastigheter på största allvar. Ulf är alltid med vid tillsyn och vi får snabb återkoppling på att det som vi kommit överens om vid tillsyn blir gjort. Kommunikationen oss emellan fungerar bra; det finns alltid någon att ringa och vi har överhuvudtaget en bra dialog.
Futurum satsar på brandskyddet och har utvecklat SBA under Ulfs ledning. Vi märker en klar förbättring."

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215