Sponsring

Vår policy

När vi tar ställning till om Futurum ska gå in som sponsor eller ej så styrs det av följande överväganden.

Företagsprofilering; stämmer organisationens verksamhet med de kvaliteter som Futurum vill förknippas med - förstärker samarbetet på ett positivt sätt vår image?

Marknadsföringseffekter; hur stor är målguppen och är det rätt forum?

Kundnytta; på viket sätt tillför aktiviteten kvaliteter för våra kunder?

Företagsnytta; på vilket sätt tillför aktiviteten kvaliteter för Futurum i sin helhet?

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215

Hitta oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Linked inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster