Projekt på gång


Här kommer du att kunna läsa om våra ny- och ombyggnadsprojekt.

Sidan är under uppbyggnad och fylls på löpande.


Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215