Gumaeliusskolan

Ingress Folkungagatan 25-29

Yta: m²


Vid Gumaeliusskolan, Vitsippan 2 i Örebro, skall en ROT-renovering genomföras på befintlig husdel A och B. Befintlig husdel C rivs och ersätts med en nyuppförd husdel.

Gumaeliusskolan har idag ca 560 elever och ett 50 tal personal. Skolan skall expandera för att kunna ta emot 150-180 elever till under nästkommande år och öka personalantalet till ett åttiotal.

ROT-renovering av husdel A och B omfattar ca 6500 m2 fördelat på fyra våningsplan (exklusive kallvind). I den delen av skolan finns lärosalar, NO-salar, musiksal, trä/metallslöjd, textilslöjd, hemkunskap, elevcafé, lärarpausrum, skolsköterska, syokonsulent, kurator, rektorsexpedition, lärararbetsrum m.m. På våning tre trappor inrättas nytt tempererat fläktrum på befintlig kallvind, detta fläktrum försörjer husdel A.

I den nya tillkommande husdel C (ca 2500 m2 fördelat på två våningsplan exklusive fläktrum) kommer ett storkök byggas på bottenvåningen som skall kunna tillaga 800 portioner mat. Maten skall kunna serveras i två till tre omgångar för skolan elever i nybyggd restaurang. Restaurangen skall även kunna nyttjas som aula, restaurangen är därför försedd med en scen, mörkläggningsgardiner samt projektor och projektorduk.

Ny hiss anordnas i anslutning till ny entré.

Våning en trappa i den nybyggda delen kommer att inrymma åtta lärosalar, åtta grupprum, förråd, elevuppehållsytor samt lärararbetsrum.

På våning 2 trappor inrättas nytt fläktrum som försörjer den nybygga delen och delar av befintlig husdel B.

Skolans paviljong ingår även i ROT-renoveringen. Till paviljongen flyttas bildsalar, keramiksal samt bibliotek. Beräknas vara klart 2017-08-11.

 

Projektledare Stefan Selander

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215