Planerade och pågående underhållsåtgärder

Nedan presenteras några av de åtgärder vi arbetar med

Engelbrektskolan, takbyte och renovering av omklädningsrum

Almby skola, fönsterbyten

Byggklossen, förskola, byte sadeltak

Risbergska skola, rensning av grund, samt byte av vattenledning               

Rosta skola, fönsterbyten, samt värme- och ventilationsarbeten                 

Vintrosa gymnastikhall, totalrenovering                                         

Kristinaskolan, VVS-arbeten                                                              

Garphyttans gymnastikhall, totalrenovering                                               

Wasa Hantverk, nytt papptak, byte fasad och entrédörrar samt nytt ventilationsagggregat                                                                                             

Grönkulla, takarbeten

Nikolai, Byte av fönster och målning av fasad

Tullängsskolan, Större underhållsarbeten

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215