Lillåns förskola

Vi bygger en ny Förskola 5 avdelningar för ca. 90 barn och ca 15 personal klar till årsskiftet 2018/19.

Adress:

Åkervägen 15

Din kontakt

Örjan Strömberg

Förvaltare

Örjan Strömberg

Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215