Säkerhet i lokalerna

Futurum tar brand- och utrymningsskyddet på största allvar.

Futurum har sedan tre år tillbaka byggt upp ett Systematiskt brandskyddsarbete som nu sakta men säkert byggs in som en funktion i den ordinarie verksamheteten för att säkra fastigheterna. Vi har också under den tiden hjälpt LFA att uppgradera sitt fysiska brandskydd samt varit rådgivande i verksamheternas Systematiska brandskyddsarbete.

Inventeringarna av fastigheterna har mynnat ut i ganska omfattande åtgärder för att säkerställa tidig varning och enkel utrymning och det finns fortfarande en del att göra men detta är hela tiden en levande process brandskyddsarbetet.

Under 2016 har vi skapat en säkerhetsgrupp inom Futurum bestående av larm, lås, inbrottsskydd och brand- och utrymningsskydd.

1/10 kommer vår brandskyddstekniker Odd Jacobsen att gå i pension och vårt avtal med LFA går ut 31/12 vilket innebär att de tjänster som vi utfört återgår till verksamheterna. Arbetet med våra egna fastigheter fortgår för att nå en så optimal säkerhetsnivå som möjligt.

Ulf Björk

Brandskyddsansvarig.

Göran Lunander

VD


Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500, 701 35 Örebro
Besöksadress: Pappersbruksallén 1, 702 15 Örebro
Telefon 019 - 767 91 00 E-post: info@futurumfastigheter.se Org.nr: 556736-6215

Hitta oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Linked inlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster